+45 20 12 90 05 event@sunordic.org

Match Board gør multisensorisk læring og social interaktion lettere. Deres berøringsspil har fokus på at hjælpe børn med ordblindhed til at forbedre deres staveevner.